Wednesday, November 18, 2009

Hikmah Kejadian Semalam..

Sabda Rasulullah; Ambillah kesempatan berdoa ketika hati sedang lemah lembut kerana itu adalah rahmat Allah. (Rawahu al-dailami)

"Barangsiapa yang mengeluarkan seorang muslim dari sesuatu kesusahan diantara kesusahan -kesusahan dunia maka Allah akan mengeluarkannya dari satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat." (H.R. Muslim)

Allah telah memberikan pujian kepada orang orang yang melakukan dan membiasakan diri untuk solat, maka Allah berfirman; "Sesungguhnya orang orang yang bertakwa berada di dalam taman taman(syurga) dan di mata air-mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang orang yang membuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir- akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah." (Adz-Dzariyat: 15-18)