Wednesday, November 11, 2009

Sabar Atas Setiap Sesuatu..


Arrgghhh...aku rasa aku dah tak sabar..bila berurusan dengan orang yang suka beremosi dalam urusan kerja..plizz dont be emosional...bekerjalah kerana Allah dengan solat dan sabar..itu bru kerja yang sikit belum mendesak kamu untuk berperangpun..baru sedikit dicuit sudah menggelabah..mmg aku tegas dalam bkerja..tapi aku tidak beremosi..pesanan diambil hanya untuk tatapan sendiri tetapi nak jugak kongsi dengan semua yang bekerja untuk ISLAM..sabar..sabar..sabar..ali imran ayat 200..carilah ayat tu,amal selalu...insyaAllah kuatlah kesabaranmu,tenanglah hatimu sebanyak manapun ujian mendatang..demi ISLAM...sebelum ajal menjemputku..hanya ini yang dapat aku sumbang..


Perjuangan di jalan Allah termasuk pergi berperang. Kedua-duanya bukan sahaja dimuatkan di dalam senarai keadaan yang memerlukan kesabaran (iaitu yang ke-29 dan 30), seperti dicatat di bawah, tetapi sebagai penutup bagi senarai tersebut:

*berjuang di jalan Allah (47:31)
*perang di jalan Allah (3:146)

Kesabaran dalam peperangan dikurniakan pertolongan daripada-Nya, misalan diturunkan malaikat-malaikat untuk membantu melawan tentera musuh yang lebih ramai. Janji tersebut terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an bermaksud,

"Ia, jika kamu bersabar, dan bertakwa, dan jika mereka datang kepada kamu dengan segera, Pemelihara kamu akan membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang menyerang dengan pantas." (3:125)

"Wahai Nabi, gesalah orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh antara kamu, orang-orang yang sabar, mereka akan mengalahkan dua ratus; jika ada antara kamu seratus, mereka akan mengalahkan seribu orang yang tidak percaya, kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami." (8:65)

"Sekarang Allah meringankan untuk kamu, dengan mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Jika ada seratus antara kamu, orang-orang yang sabar, mereka akan mengalahkan dua ratus; jika ada antara kamu seribu, mereka akan mengalahkan dua ribu, dengan izin Allah; Allah berserta orang-orang yang sabar." (8:66)

Allah berserta orang-orang yang sabar. Sebelum mereka pergi bertempur mereka berdoa macam dilakukan tentera Thalut yang melawan Jalut. Doa berkenaan terkandung di dalam sebuah ayat berbunyi "Maka, apabila mereka pergi kepada Jalut dan tenteranya, mereka berkata, 'Wahai Pemelihara kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran, dan teguhkanlah kaki kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang tidak percaya (kafir)'" (2:250). Peperangan itu menampilkan seorang hero bernama Daud (Nabi) yang berjaya membunuh Jalut.

Balasan ke atas orang-orang yang menentang, seperti orang-orang yang tidak mempedulikan perintah Tuhan, tidak dipohon supaya disegerakan. Meraka akan dimusnahkan Allah. Putusan yang dipohon kepada-Nya harus diikuti dengan kesabaran. Tiga ayat mengenainya diturunkan:

"Maka bersabarlah kamu, sebagaimana rasul-rasul yang mempunyai tekad bersabar. Janganlah minta disegerakannya untuk mereka - ia seakan-akan, pada hari mereka melihat apa yang mereka dijanjikan, mereka tidak tinggal melainkan sesaat daripada siang hari. Satu penyampaian! Dan tiadalah yang akan dimusnahkan melainkan kaum yang fasiq." (46:35)

"Dan bersabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu; sesungguhnya kamu adalah di bawah pengawasan (mata) Kami. Dan sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu ketika kamu bangkit," (52:48)

"Maka bersabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu, dan janganlah mentaati seorang pun antara mereka, yang berdosa atau yang tidak percaya." (76:24)

Setiap orang yang bersabar, yang berterima kasih, mengambil sesuatu kejadian atau tanda kebesaran Allah sebagai ayat, atau sebagai suatu yang direnungkan, misalan ayat yang menyuruh Nabi Musa mengeluarkan kaumnya, direnung pada apa dan siapa yang dihadapinya, iaitu Firaun yang zalim:

"Dan Kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami, 'Keluarkanlah kaum kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan kamu ingatkanlah mereka Hari-Hari Allah.' Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi tiap-tiap orang yang sabar, yang bersyukur (berterima kasih)." (14:5)

Ayat-ayat lain yang menyebut orang bersabar menjadikan ayat atas sesuatu adalah:

"Tidakkah kamu melihat bahawa kapal-kapal berlayar di laut dengan rahmat Allah, supaya Dia memperlihatkan kepada kamu sebahagian daripada ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi tiap-tiap orang yang sabar, yang berterima kasih." (31:31)

"Tetapi mereka berkata, 'Wahai Pemelihara kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami'; dan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, maka Kami membuat mereka hadis, dan Kami menghancurkan mereka berkecai. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi tiap-tiap orang yang sabar, yang berterima kasih." (34:19)

"Dan jika Dia mengkehendaki, Dia menenangkan angin, dan mereka tetap tidak bergerak di atas punggungnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi tiap-tiap orang yang sabar, berterima kasih." (42:33)

Orang-orang yang bersabar dapat petunjuk kerana kesabaran mereka , dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. Mendapat petunjuk daripada Allah menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Ayat yang menyatakan mereka mendapat petunjuk berbunyi,

"Dan Kami melantik daripada kalangan mereka imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Kami apabila mereka bersabar, dan mereka yakin akan ayat-ayat Kami." (32:24)

Sifat yakin akan ayat-ayat Allah, dan bertakwa kepada-Nya yang terlebih dahulu disebut (3:125, 12:90) menjadi pasangan bagi orang-orang yang bersabar. Mereka juga dipasangkan dengan amalan membuat kerja-kerja kebaikan, dan apabila dirasakan kemakmuran setelah disentuh kesusahan, tidak membanggakan diri, seperti berkata "Keburukan telah pergi daripadaku" dengan sangat gembira (11:10-11).

Selain kerja-kerja kebaikan, orang-orang yang sabar melakukan solat, memberi nafkah, dengan diam dan terbuka, dan menolak kejahatan dengan yang baik. Firman-Nya,

"Orang-orang yang bersabar, dengan menginginkan Wajah Pemelihara mereka, melakukan solat, dan menafkahkan daripada apa yang Kami merezekikan mereka, secara rahsia dan secara terbuka, dan yang menolak kejahatan dengan yang baik - bagi merekalah tempat kediaman muktamad," (13:22)

Dalam menolak kejahatan dengan yang baik orang yang bermusuhan boleh menjadi seorang sahabat yang setia. Tiada yang menerimanya kecuali orang yang bersabar, yang mempunyai peruntungan yang besar (41:34-35). Dan mereka juga mengampunkan orang lain, menurut ayat berbunyi,

"Tetapi sesungguhnya orang yang bersabar, dan mengampunkan - sesungguhnya itu urusan yang patut ditekadkan." (42:43)

Mereka adalah juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah (3:142), dan percaya kepada ayat-ayat-Nya, membuat kerja-kerja kebaikan (disebut lagi), dan bertawakal kepada Pemelihara mereka. Firman-Nya,

"Dan orang-orang yang percaya, dan membuat kerja-kerja kebaikan, sungguh, Kami akan menempatkan mereka di bilik-bilik yang tinggi di Taman, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya; sangat baiknya upah orang-orang yang beramal,
Orang-orang yang bersabar, dan mempercayakan (tawakal) kepada Pemelihara mereka." (29:58-59)Sifat-sifat lain yang dipasangkan dengan sabar disebut di dalam sebuah ayat agak panjang tercatat,

"Lelaki yang muslim dan perempuan yang muslim,
dan lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin,
dan lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh,
dan lelaki yang benar dan perempuan yang benar,
dan lelaki yang sabar dan perempuan yang sabar,
dan lelaki yang merendah hati dan perempuan yang merendah hati,
dan lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah,
dan lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa,
dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga,
dan lelaki yang mengingati Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingati
- bagi mereka, Allah menyediakan keampunan dan upah yang besar." (33:35)

Mereka yang bersabar adalah bersatu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang patuh, orang-orang yang menafkahkan, dan orang-orang yang meminta ampun pada waktu sebelum dinihari (3:17).

Pada Hari Kiamat, upah bagi orang-orang yang bersabar dibayar mengikut yang paling baik daripada apa yang mereka telah buat, dan dibayar sepenuhnya tanpa perhitungan, serta diberi sebuah Taman. Tiga ayat bersangkutan berbunyi,

"Apa yang ada pada kamu akan habis, tetapi apa yang ada di sisi Allah kekal; dan sungguh Kami akan membalas orang-orang yang bersabar dengan upah mereka mengikut yang paling baik daripada apa yang mereka telah buat." (16:96)

"Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibayar upah mereka sepenuhnya tanpa perhitungan.'" (39:10)

"Dan membalas mereka kerana mereka bersabar dengan sebuah Taman," (76:12)

Salam hormat bagi mereka pada hari itu ialah "'Salamun alaikum, kerana kamu telah bersabar.' Sangat baiknya tempat kediaman muktamad" (13:24). Salam tersebut dalam bahasa asal berbunyi salaamun alaikum bimaa shabartum, diberi setelah segala amalan yang dibuat di dunia diperhitungkan. Terdapat pula golongan yang gelisah apabila ia menjadi salam hormat yang dilontar kepada mereka, kerana kitab amalan mereka belum ditutup lagi dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan esok, misal hilang kesabaran. Namun jika terdapat golongan yang tidak bersetuju dengan pendapat itu, dan ingin menggunakannya jua, di dunia ini, maka tiada siapa yang akan cuba menghentikannya kecuali orang yang tidak memahami kebebasan dalam membuat pilihan, yang diberi Allah kepada manusia.

Bersabar adalah antara urusan yang ditekadkan. Yang lain turut ditekadkan adalah bertakwa, atau takut kepada Tuhan (3:186), melakukan solat, menyuruh yang baik, melarang yang mungkar, dan bersabar atas apa sahaja yang menimpa (31:17) dan mengampunkan orang lain (42:43).

Urusan bersabar disuruh Allah, ditambah dengan suruhan berlumba-lumba di dalamnya bagi orang-orang yang percaya, dan ia menjadi wasiat pula kepada satu sama lain di kalangan mereka. Firman-firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang percaya, bersabarlah, dan berlumba-lumbalah kamu dalam kesabaran, dan berteguhlah, dan takutilah Allah agar kamu beruntung." (3:200)

"Kemudian dia termasuk antara orang-orang yang percaya, dan saling berwasiat untuk bersabar, dan saling berwasiat untuk menjadi yang berpengasihan." (90:17) dan,

"Kecuali orang-orang yang percaya, dan membuat kerja-kerja kebaikan, dan saling berwasiat pada yang benar, dan saling berwasiat untuk bersabar." (103:3)

Lalu ia menjadi seruan di hujung halaman yang menyuarakan dua firman Allah sekali gus menjadi Peringatan terakhir diturunkan di sini berbunyi,

"Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang manis." (70:5)
"Dan bersabarlah untuk Pemelihara kamu." (74:7)

No comments: